Klubben

 

Linderud-Grei Toppfotball (LGT) ble stiftet i 2006 som et resultat av et samarbeid mellom Linderud IL og SF Grei som hadde pågått siden år 2000. Hensikten med samarbeidet er å dra nytte av Greis gode rekruttering på jentesiden og Linderuds erfaring med å drive et seniorlag for kvinner som har pågått helt siden 80-tallet. LGT utgjør i dag moderklubbenes felles satsing på et elitelag for kvinner. Fremtidig målsetting er å samle alle talenter i Groruddalen og utgjøre en mulighet for disse til å spille fotball på høyeste nivå. LGT er en liten og effektivt drevet klubb som ønsker at spillerne skal føle eierskap til klubben og at resultatene som oppnås er skapt i fellesskap. Vi håper at Groruddalens bedrifter og befolkning vil støtte opp om klubben og hjelpe til med å skape det økonomiske grunnlaget for drift. En viktig målsetting for LGT er å bidra til utvikling av unge talenter ved å gi av vår kunnskap og tilførsel av ressurser.

Hold pilen over meny-linken et par sekunder for å se undersidene.

Alle rettigheter © 2011 Linderud Grei Suffusion theme by Sayontan Sinha