Som kjent hadde LGT negativ egenkapital ved rapporteringen  til NFF pr. 30.6. d.å. Sammen med tre andre Toppserieklubber, ble klubben pålagt ny rapportering pr. 31.10. d.å. Ved denne rapportering var LGTs egenkapital positiv og oppfylte på dette punkt lisenskravene.

 

 

Den pågående rettssak mellom LGT og trener Glenn Kleven, er nå avsluttet som forlikt. Partene er enige om at det nærmere innhold av forliket, skal være konfidensielt.

 

Vi ønsker alle våre støttespillere og forbindelser en riktig god jul!!!!

 

Alle rettigheter © 2011 Linderud Grei Suffusion theme by Sayontan Sinha